Webinar

Drivkrafterna och barriärerna för sänkt elkonsumtion

  • On-demand
Read more
Elnät

Vilka är drivkrafterna och barriärerna för att sänka elkonsumtionen och hur skapar man förändring? 

Med en elräkning i januari som kommer slå i taket för många svenskar - hur agerar svenskarna kring elkonsumtion? Vilka är drivkrafterna för att sänka sina kostnader och vilka barriärer finns det. 

Whispr Group tillsammans med Nordic Behaviour Group har tittat på datan för förbrukning, elpris och hur svenska folket pratar kring elpriser och att spara el:

  • Hur diskuteras det bland svenskarna? Vilka insatser är de vanligaste för att sänka konsumtionen?
  • Vilka hinder ser svenskarna när det kommer till att sänka sin elkonsumtion?
  • Hur väl fungerar insatserna från myndigheter och elbolagen för att sänka förbrukningen?
  • Givet datan, vad krävs för att skapa önskad beteendeförändring?


Kort sagt:
Vilka är elkonsumenternas drivkrafter och barriärer när det gäller elförbrukning och hur driver man förändring?

Träffa Niklas Laninge, Vd på Nordic Behaviour Group och Whispr Groups samhällsanalytiker Olof Gränström
 

WATCH THE WEBINAR

Talare

Niklas Laninge (Nordic Behaviour Group)

Niklas Laninge är psykolog och författare av böckerna "Beteendedesign", "Digitala Beteenden" och "Beslutsfällan". Sedan 2010 har han hjälpt organisationer att tillämpa psykologi och beteendevetenskap för att skapa bättre produkter, tjänster och kommunikation kring dessa.

Niklas är  VD och medgrundare av Nordic Behaviour Group AB som hjälper organisationer lösa verkliga problem med hjälp av de bästa beteendevetenskapliga metoderna.

Olof Gränström (Whispr Group)

Olof Gränström är utbildad statsvetare och ekonom, och har tidigare jobbat i Hans Roslings team på Gapminder samt deltog som samhällsanalytiker på TV4 under den senaste valrörelsen. Där kommenterade han allt från hur de politiska partierna lade upp sina digitala kampanjer, till vad svenska folket talade om i sociala media. Idag jobbar han som  samhällsanalytiker på Whispr Group och brinner för att få fler människor att lära sig om och förstå mer om den värld vi lever i.

Niklas Laninge
Olof Profil image